Persbericht

 

Van: Vereniging van Egyptische organisaties in Nederland

Datum: 01.02. 2006 

Betreft: De Oprichting van de Vereniging van Egyptische organisaties in Nederland 

L.S,  

Het verheugt ons U te kunnen mededelen,dat  per Oktober 2005 de Vereniging van Egyptische organisaties in Nederland wordt opgericht. Een veertiental Egyptische zelf-organisaties van diverse nederlandse steden hebben hun krachten gebundeld om zo mogelijk de Egyptische gemeenschap binnen Nederland  beter te kunnen vertegenwoordigen en hun belangen te kunnen behartigen. 

Deze landelijke organisatie zal geheel zelfstandig opereren en valt niet onder een of andere religieuze of politieke organisatie in binnen- of buitenland.  

Het doel van de vereniging is o :

- Het bevorderen van het volwaardig en gelijkwaardig participeren middels bewuste integratie van de in Nederland woonachtige egyptenaren, vnl. vrouwen en ouderen, maar ook jongeren en mannen.

- Het behartigen van de belangen van de in Nederland geregistreerde Egyptenaren en hun gezinnen, op alle gebieden zoals; onderwijs, wonen, werken, en gezondheidszorg.

-Het activeren van de Egyptenaren om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en  zelf bij te dragen aan het oplossen van hun problemen. 

- Het bevorderen van de toegankelijkheid van sociale, educatieve en politieke aspecten en alle andere voorzieningen in Nederland..

- Het voeren van overleg als volwaardig gesprekspartner met de Nederlandse overheden, waar dit noodzakelijk is..

- Het informeren van de in Nederland geregistreerde Egyptenaren middels een periodiek bulletin, en andere media, over alles wat van belang kan zijn om hun integratieproces in Nederland te versnellen en voort te zetten.

- Het opzetten van activiteiten zoals workshops, cursussen, lezingen en conferenties

voor het  uitvoeren en evalueren van projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederland in Egypte.

Indien U meer informatie behoeft of kontakt met ons wil opnemen, kunt U ons bereiken op het volgende adres:

Email : elithad@gmail.com

Website : www.elithad.org

Vertrouwende op een vruchtbare samenwerking.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging van Egyptische Organisaties in Nederland 

Werkgroep:

          Mohsen Aly, Tawfik Ibrahim, Emad Abdin, Hamdy abd Elgawad, Abdo Elsharkawy, Mohamed Younes, Mohamed Kassem